custom design

Peter de Koning

custom design

Voor al onze projecten kiezen wij met grote zorgvuldigheid de meubilering. Wij ontwerpen en produceren dit vaak zelf. Hierdoor kunnen we maatwerk leveren,dat aan vraag en wens van onze klanten voldoet.